Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. inż. Janina Kabatc
Zakład Chemii Organicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr Renata Bancerz
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Justyna Karkowska-Kuleta
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Jolanta Polak
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook