Do grona Komitetu Naukowego należą:
dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
dr Monika Janeczko, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr inż. Anna Kancelista, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Marzanna Paździoch-Czochra, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook