Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Maria Droba Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Prof. dr hab. Magdalena Frąc Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Dr hab. Maria Rąpała-Kozik, prof. nadzw. UJ Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Magdalena Staszczak, prof. nadzw. UMCS Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. nadzw. UMCS Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Roman Prażak Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Grzegorz Janusz Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Magdalena Jaszek Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. n. farm. Anna Belcarz Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Małgorzata Dmitryjuk Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Marcin Grąz Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Benedykt Władyka Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr Renata Bancerz Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Małgorzata Kęsik-Brodacka Zakład Bioinżynierii, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
Dr Jolanta Polak Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Facebook