Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Małgorzata Dmitryjuk
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Anna Antecka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
dr Renata Bancerz
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jakub Drożak
Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Facebook