25 czerwca 2018 r.24 października 2018 r. 2 listopada 2018 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 3 listopada 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych
• 17 listopada 2018 r. – IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle
• do 23 listopada 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 maja 2019 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 23 listopada 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo

Facebook