III Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle

Idea Konferencji:

Konferencja Naukowa ENZYMOS to interdyscyplinarne spotkanie obejmujące praktyczne zastosowanie enzymów w wielu dyscyplinach nauki i gałęziach przemysłu, które będzie atrakcyjne dla badaczy (samodzielnych i młodszych pracowników naukowych oraz studentów). Jest to już trzecia edycja Konferencji ENZYMOS na temat interakcji nauki i przemysłu. Podczas spotkania chcemy uchwycić wiodące, globalne postępy enzymologii w nauce, które przyczynią się do stworzenia obszernej bazy naukowej i umożliwią bardziej efektywne wykorzystanie katalizatorów enzymatycznych w procesach przemysłowych.

Cel Konferencji:

Podstawowym celem III Konferencji Naukowej ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle jest kontynuacja wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacja najciekawszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie enzymologii.

Tematyka Konferencji:

Tematyka Konferencji obejmuje praktyczne zastosowanie enzymów w różnych dziedzinach nauki i gałęziach przemysłu, m.in. w biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, przemyśle spożywczym, cukiernictwie, chemii gospodarczej, browarnictwie i gorzelnictwie.

Każdy z uczestników może prezentować osiągnięcia w formie:
• wystąpienia ustnego i/lub
• posteru i/lub
• rozdziału w monografii naukowej

Uczestnicy wydarzenia:
• pracownicy naukowi
• doktoranci
• studenci
• praktycy
• pasjonaci enzymologii
• zaproszeni goście
• przedstawiciele firm

„Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. Hormony przekroczyły bariery postawione im przez biologię, przez prawa świata zwierząt. Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania (…)”
Tadeusz Konwicki

Parafrazując słowa Pana Konwickiego chcemy życzyć Państwu takich „enzymów głodu” do zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów, rozwijania pasji, a w listopadzie widzimy się na III Konferencji Naukowej ENZYMOS, gdzie będziecie Państwo mogli podzielić się swoim osiągnięciami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
III Konferencji Naukowej ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle

Komitet Organizacyjny
Facebook