• do 28 stycznia 2021 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 29 stycznia 2021 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
• do 2 lutego 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
5 lutego 2021 r.V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle
• od 8 lutego 2021 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 15 lutego 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Facebook