III Konferencja Naukowa ENZYMOS
Enzymy w nauce i przemyśle
Lublin, 18 listopada 2017 r.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Konferencji.


prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla naukowców, studentów i doktorantów
➡ aktualna i ważna tematyka
prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
➡ wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja artykułów – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz relację wideo z I edycji, kliknij play ⤵


Szanowni Państwo,

Enzymy stanowią przedmiot jak i narzędzie wielu badań naukowych, dodatkowo znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Jednak abyśmy mogli być świadkami postępu naukowego i technologicznego konieczna jest wymiana wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy specjalistami. Tym samym umożliwia to poprawę jakości i wartości prowadzonych badań, a także aplikację otrzymanych wyników.

III Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle, która odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Lublinie to wydarzenie naukowe, którego tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z enzymologią, zarówno od strony budowy i mechanizmów działania enzymów jak i z ich zastosowań w przemyśle i medycynie.

Głównym celem Konferencji jest pogłębienie wiedzy i aktualizacja informacji w zakresie enzymologii poprzez umożliwienie pracownikom naukowym, doktorantom, studentom oraz pasjonatom przedstawienia interesujących zagadnień uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów oraz możliwość zapoznania się z działalnością naukową specjalistów z całej Polski.
Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością oraz wygłoszeniem wykładów zaszczycą nas:

 
 
 
Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Fosforylacja fotosyntetycznego kompleksu antenowego LHCII: Regulacja przez reorganizację
Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
 
 
Prof. dr hab. Marek Tchórzewski, Rybosom – allosteryczna nano-maszyna dekodująca informacje genetyczną
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

W związku z Konferencją Naukową ENZYMOS powstanie specjalne wydanie czasopisma Postępy Biochemii – Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PL ISSN 0032-5422). W tym wyjątkowym numerze opublikowane zostaną wybrane prace nadesłane przez uczestników Wydarzenia (8 pkt. MNiSW). Spośród nadesłanych tekstów o charakterze przeglądowym (prace badawcze nie będą brane pod uwagę) komitet naukowy wybierze te, które zostaną wydane drukiem w Postępach Biochemii. Aby ubiegać się o możliwość wydania należy być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji Naukowej ENZYMOS, zgłosić chęć publikacji oraz przesłać pełną treść pracy najpóźniej do 30 października 2017 roku.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Komitet Organizacyjny III Konferencji ENZYMOS


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 

Facebook